17
මැයි
14

ජෙප්පන් මොන්නට ආඬන්නේ – අන්ඩු පොජ්ජට ආඬන්නේ

තෙන් තෙදිනන් නම් තෙදි,

තෙම් තෙදිනන් තෙදිනානේ

තෙන් තෙදිනන් නම් තෙදි තෙම්

තෙදිනන් තෙදිනානේ

හොයි//

රනිලා ලෝලී ලෝලයියා – මංගල මෝලී මෝලයියා

පොන්සී මොන්නට ආඩන්නේ – ආන්ඩු මාලට ආඩන්නේ

ජෙනරල් ලෝලී ලෝලයියා – සජිතා රෝරි රෝරයියා

මරුවන් මොන්නට ආඩන්නේ – අම්මගේ රෙද්දට ආඩන්නේ

ඒකත් නින්මුල දීපන්නේ – නාඩා  …පන් ….රියන්නේ

විජේ  විරගේ ලෝලයියා – සෝම වංශය රෝරයියා

ටිල්විං රෝරි ලෝලයියා – අනුර කුමාර රෝරයියා

ජෙප්පන් මොන්නට ආඩන්නේ – අන්ඩු පොජ්ජට ආඩන්නේ

ඒකත් නින්මුල දීපන්නේ – නාඩා …කාපන් ජෙප්පන්නේ

තෙම් තෙදිනන් තෙදිනානේ

තෙන් තෙදිනන් නම් තෙදි තෙම්

තෙදිනන් තෙදිනානේ

හුයි…….

fuk_you_2

මරුවාලැයි පොල්ලේබැද්ද ගම්පොජ්ජ, අප්පුච්චල ඇත්තන්ගේ කීරලපොත්ත ගම්බැද්ද සිදාදියේ මිනිගජ්ජුන්ට එහේමට කෝලංපාන්න ඇහැක්වෙන ‍ගම්පොජ්ජවල් නොවේ කොට. මාකස් හපුවලෑ කතා බුරාපාන මිනිගජ්ජු අපේ ගම්පොජ්ජවල්වල කිරිඇත්තලාට ඇත්තිලාට කෝලං බස්දොඩෝන මුතුබණ්ඩෙ ගේ කතා ගානයි. අනික් අතට මාක්ස් හපුවාගේ කතාපොජ්ජවල් අපේ පොල්ලබැද්දදේ නාම්බන්ට නෑම්බියංට අදාල කෙංගෙඩියක් නොවේ.

වමේ මී ගොං වස්සෝ විප්ලවපොජ්ජ පටෑරල පටෑරල 6000 ක් කැකුලෝ කැකුලියන්ට විනාශ පොජ්ජ මන්දෝ කරල, නායක මී ගොංන්නු පාර්ලිමේන්තු පොජ්ජේ රස්සා පොජ්ජක් මංදෝ කරං හිට, අපේ ගම්බැද්දවල්වල ගොබිලන් උන්ට තව මානව හිමිකං ‍පොජ්ජකුත් මංදෝ කරල දෙන්ඩලු. මේ බම්මන්නන්ට අපේ කැකුලෝ තවත් රැවටෙන්න ඕනෑලු, නැතිනං අපි ආන්ඩු පොජ්ජට කඩේ යනවාලු. වමේ මී ගොං වස්සෝ අපේ රිඹවල් අරං ගිහිල්ලා චන්ද්‍රිකා මීමින්නිටයි රනිල් මොටාටයි අඩුම තරමේ අර හාලි වරිගේ පොංසේකා වැද්දාටයි දෙනකොට අනේ ඉතිං ඒවා කඩේ යාමක් නොවේලු. අනේ තොපේ  කිරිඅම්මාගේ රිඹ.

දැන්නං වමේ මී ගොං වස්සන් සමාජ විප්ලවපොජ්ජ හරි කොරන්න ඉල්ලුම් පොජ්ජ මන්දො කරන්න කතා දම්මන කොට අපට හිතෙන්නේ වමේ ඇත්තන් ආදිවාසි මිනිස්‌ ගජ්ජු කියල. අවුරුදු හැටක් තිම්සේ විප්ලවපොජ්ජ ගැනම කරුකුරු ගච්චන්නේ  මේ පෝරුගම්පොජ්ජේ වසන  මිනිස්‌ ගජ්ජුත් මී ගොං වස්සෝ කියල වෙන්ඩෑ. උඹලැත්තන් හැමදාම කොලා වාගේ තොපේ ඔය ඇට ගැහිච්ච රිඹවල් මේපාරත් කා හරි වඳුරු මොටෙකුට දීපියව්.

කොලොංගංතොටේ කරක්ගහන ගිනියං මුකලංවල කොම්පීටර් පොජ්ජවල් එල්ලාන මංගච්චන හීතල හූරලා ලෙනින් අප්පුච්චලාගේ කතා අනියං වේලාවල්වල ෆේස්බුක් බුක් පොජ්ජවල්වල දැම්මාම වන්නියේ අපට අහවල් ලබ්බක් පහලවෙනවාද ? උඹලැහේ ඕනෑ තරං අහවල් අහවල් මිනිගජ්ජුන්නේ අහවල් අහවල් පොත් පොජ්ජවල් පුරාදම්මවලා  හිත්ලාලා බලනකොට අපිට අහවල් කෙංගෙඩියකට හිත්ලන්ටදැයි වන්නියේ නාම්බන්ට හිතෙන්නේය.

statham-lovin_refit_579

උඹලැහේ පොෂ් කැකුලෝ කැකුලියන්වෙලා ප්‍රොජාතන්තරවෙලා සමාජවාදීවෙලා අහවල් එකත් වෙලා ‍ඔහේ හිටහල්ලා. ප්‍රොජාතන්තර කතා ලබ්බවල් අපේ ගම් පොජ්ජවල්වලට අදාල වන්නේ නැති කොට. අහක්කලා…ලෝකයම මල්යායක් කොරවන්ඩ, රට පොජ්ජ රාං කොරන්න, මෙලෝ රහක් නැති ජනතා හරකුන්ඩ රෝස කැකුළු දිල චූංකරන්න, නීති පොජ්ජ කෙලින් හිට්ටෝල තියන්න කියන පුරස්න උඹලැත්තන්ගේ රස්සා පොජ්ජවල් ආරස්සා කොරගන්න කියන රිම්පිඩි බව අපි දන්නවාය. ඒකාබද්ධ ලොරි ක්ලීනර්ලාගේ සංගමය, කොත්තු කොලුවන්ගේ ජාතික සම්මේලනය, මුට්ට කරගහන්නන්ගේ වෘත්තීය සමීතිය, වේස ගෑනුන්ගේ රිම්පිඩි හිමිකම් ආරක්ශක ඒකකය වගේ ඒවා  ඔය හූරලාට අදාල වුනාට අපේ ගම් පොජ්ජවල්වල ඇත්තන්ට අදාල වන්නේ කොදුයි.

ඔය හූරලා හූරියෝ ඕනෑම ස්තිරිවාදී පෙම්මලක් කෙලින්ට අප්පිලැත්තන්ට කමක් නැතුවා. ‍ඒ මගුල් කත්පුරාන්ඩ අපට වගක් නැතිවා.බැද්දේ නාම්බන්ට නෑම්බියංටෆේස්බුක්පොජ්ජේ මොන ස්තිරිවාදී කතා ගියත් කම්නැතිවා.

ඔය හූරලැයි දීපංකරේ කෝ හූරලා එක්ක ලිබරල් දේශපාලන පොජ්ජ මංදෝකරගන්ඩ. ලිබරල් හූරලා හූරියන්දෑලා එක්ක අර අහවල් කිරි කොරහ නටාගන්ඩ ඒකට අපට කම්නැතිවා. අනික ඕවාත් අපේ ගං වැද්දන්ටවත් අදාල වන්නේ කොදුයි. ඔය හූරලා ජිනීවා ගම්පොජ්ජට බැරිනං ඈත වන්නියෙ කහනෙවෙල, බටානෙවෙල ගම් තුලානෙ ගාටලා රූටලා,  කොටි ඩයස්පෝරා වේසියෝ එක්ක මංගච්චලා  හරි හැමනිලා හරි මානව හිමිකං පොජ්ජ මංදෝකරවාගන්ට. ඒගැන ඇතිපදං පත්තර කතාදම්මවා ගන්ඩ ඒ කතාදැමිල්ලත් අපට අදාල වන්නේ කොදුයි.

දීපංකරේ පටාරින එක එක මහා විද්දියා හූරලාගේ වීරකං ගැන උන්ගේ අහස් ලබ්බ කඩා වැටෙන තරං ලොකු ලොකු අදහස් පොජ්ජවල් ගැන හුරේ දමාලා ඕනෑම නැටිල්ලක් බැරිනං කිරි කොරහ හරි නටා ගනිල්ලා ඒවාත් අපිට අදාල නැතිවා.

උනාපාන  වරිගේ වැද්දෝ ලියන්කාරකම්වලට සිදාදියට මංගැචුවාට උන් මාද්දිය ඇත්තෝ නොවෙච්චි. මාද්දිය නිදහස් පොජ්ජට වහං වැටිලා දිවි පුදකරන්ට කතාදම්මන හූරලා ඔය මගුල නැත්තං වෙන අට මගලකට හරි දිවි පුද කොර දම්මවනවාට අපිට කම් නැතිවා. කොහොමටවත් මාද්දිය නිදහස් පොජ්ජ තොපිට මිසක් අප්පිලැත්තන්ට රිම්පිඩි ගස්සන්නද ? එක එක නාකි හූරලාගේ රස්සා පොජ්ජවල් ආරස්සා කොරගන්ට ‍ගෝසා කරන උන්ගේ කිරිජ්ජ වල්ල චූං කරන මාද්දිය හුපුවලාගේ කතා අපට අදාල නැතිවා.

ඇයි උඹලැත්තන්ගේ විටිගොංස්ටැයිං හපුව, මාකස් ඇත්තා, ලෙංකුනා හූරා, චාකුරා, පොල් ඇච්චා, හොච්ච දික්කා, පෙඟිටලා ඇත්තෝ වගේ ඕනෑම ඇටිස්සෙක් හරි, කැමැති නම් චන්ද්‍රිකා මීමින්නි හරි හුනංපතන කැකුළියක් හරි කැටුවගන්ඩ. ආයෙමනං උඹලගේ විප්ලව පොජ්ජ නං කරුමේ මේ කාලෙ අපේ රුකුල්වල කුරු කුරු ගාන්න මංගච්චනවා කොදුයි.  උන්ගේ රීරි ගැන හරි විප්ලවවාදී හඳුංපෙත කීංගාන එකගැන හරි ඇතිපදං කතා දැම්මට අපිට වගක් නැතුවා.

උඹලැත්තන්ගේ කැකුලෝ මකබෑව්ව යුඇමිපී පක්ස පොජ්ජේ මං ගච්චල පරම්පරා දහක ගානක් තිස්සේ රිඹ පුජා කොරන රස්සාවම කොරන්ඩ. සිරසේ දෙමල වරිගේ පනික්කියාට පුක් පොජ්ජ  මන්දො කරගන්ඩ. ප්‍රේමදාස හූරලැයිකාලේ මකබෑව්ව රිඹ පුජා කොරපු කැකුලන්ගේ මහන්සිය පාවාදීපල්ලා. තොපි මේ රටේ විප්ලව පොජ්ජ මන්දො කරල මේ රටේ භාසා පොජ්ජ සිරිත් පොජ්ජ රාං කරන කොට රාං කරන කොට තොපිලැත්තන්ගේ ඉතිරි වෙන්නේ යුඇමිපී බොට කඳා බරු ගහපු රිඹ පොජ්ජ විතරයි.

අපේ පරපුරට උඹලැත්තන්ගේ නාටක පොජ්ජවල්, බයිස්කෝප් පොජ්ජවල්, කවි සිංදු පොජ්ජවල් අහක්කලා.  ඒ හුරන්ගේ ගෝත්‍රයේ කට්ටියගේ ඇට කූට්ටං චූංකරන විමර්ශන පොජ්ජවල් විවේචන පොජ්ජවල් බරහාර සම්මන්ත්‍රන පොජ්ජවල් කොරන්ඩ. බයිස්කෝප් පොජ්ජවල්වල රඟපාන ඇටිස්සන් ඇටිස්සියන්ගේ අහවල් තැන ගැන  පී‍්‍රති ඝෝෂා කරන්න.  පුලුහං නං අතගාල සනීප දීල දෙබොක්කාවේ ඇරවා ගනිල්ලා. ඒ ඇට පුද පූජා ගැන අපිට කොරන්න දෙයක් නැතිවා. ඒ කලා හපුවලාගේ ආනුභාවයෙන් තම තමන්ගේ දඩමං ටික, හේන් ගොවිතැන් කාරිය හරියන්ඩ කියලා උන්ටම බාර හාර වෙයල්ලා.  ඒවා අපිට අදාල නැතුවා.

අපේ දිවිමං සවිකරන්ඩ කියලා කිරි කොරහ නැටුම අපේ චාරිත්‍රයක්. අපේ රැහේ ඇත්තෙක් මිය ගියාම එයා ජීවත්ව සිටි කාලේ කාපු බීපු දේවල්, මී පැණි දඩමස්, තලප, රොටී වගේ දේවල් තටුවක තියලා  බාර හාර වෙනවා. ඒ අපි ජීවත්වෙන විදිහ. උඹලැත්තොත් අපට වඩා වෙනමක් නැති බව අපි දන්නාකොට. විජේවීර හපුවා හිංදා අසූ අටේ අසූ නමේ මර මර කොටාදමාපු කිරිකොරහ නටපු නාම්බෝ නෑම්බියන්ට හද්දිබ්බාගේම රටවල් වලත් කොලොංතොටේ ගුබ්බෑයංවලත් ඉටිපංදං පත්තුකොරාන මල් බුලත් තියාන බාර හාර වෙන්නේ උන්ගේ අහවල් හදුංපොත රාංපතක් කියමින් කතා දමලා උන්ගේ බවබෝග අයිතියත් තමන්ටම ලැබෙන්ඩයි කියලා හැම වරුසෙකම සිදාදියේ පවත්තන සැමරුං පොජ්ජ  අපේ කිරි කොරහ නැටුම් චාරිත්‍රයෙන් වෙනස් වන්නේ කොදුයි.  

එක එක පරපුරවල මහා ඛාලිලාටයි, රාවණා රජ්ජුරුවන්ටයි, බුද්ධි ලෑ ඇත්තන්ගේ ලංකාපුර මහනායක හොරුන්ටයි, මහා ප්‍රතිපත්ති කතා පොජ්ජ වඩම්මද්දි උඹලැත්තන්ගේ කට්ටිය පී‍්‍රති ඝෝෂා කළා. එතකොට ආන්ඩුවේ අපනයන සංවර්ධන මණඩල කාරියාල පොජ්ජේ රස්සා පොජ්ජක් මංදෝ කරාන ඉන්නා යක්‍ෂ ගෝත්‍රයේ කට්ටියට ප්‍රතිපත්ති කතා පොජ්ජ වඩම්මැව්වේ අහවල් ගිනිබිජ්ජක් කොරන්නද ? උන්ට බැරිනං යක්‍ෂ ගෝත්‍ර නායකයාට හරි පෙන්නපල්ලා අපේ කම් නැතිවා.

ඒ වගේ හද්දා මුකලං වැඩ සිහිකර කර ෆේස්බුක් පොජ්ජේ සාජ්ජ දාන්ඩ. අලුත් නායක කුමාර මනාලී නාකි හම්පඩ රනිල් ඇච්චා එක්ක මූකලංවල මුදියන්කෙච්චක් කෙලියත් අපට වගක් නැතිවා. අඹුඩ කෙටි ඇඳං කොල අතු ඇඳං මී පැණි ඇඟ තවරා කුරුලු පිහාටු පුළුන් අලවාගෙන පාරපුරා යුඇම්පී පක්ස පොජ්ජ දිනවන්න ආසිරි නැටුම් නටපල්ලා. අපිට නං නොදන්නා මාකස් හපුවාකන්දෙ වමේයකුන් පුදනවාට වඩා දන්නා ගංකබරා යකා පුදන එක හොඳයි. වමේ ගොබිලන් නොකියා හිටියට අප්පිලැත්තන්ට විතරක් නෙමේ දැං මේ රටේ ඉන්නා නපුංසක ජනතා වැද්දන්ටත් පෝය හඳටත් දඩමං සිකුරුයි කියල කොයි වැද්දත් දන්නවා.

 

Advertisements


අනවශ්‍ය දේවල්

  • 167,610 ක් බැළුවා

මරුවා වැහෙන දින

මැයි 2014
බ්‍ර සි සෙ
« මාර්තු   ජුනි »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

මිනී කාමරය

අළුත් මිනී

මරුවා සොයනා ලෝකය

Advertisements

%d bloggers like this: