16
ජූලි
10

ටිල්වින්ගේ නඩය මැරූ හාමුදුරුවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව

In 1989 alone, JVP murdered 24 Buddhist clergies (For refusing to bow to the Marxists principles)

Name of Buddihist Clergy Buddhist Temple Date
Rev. Poddalamulle Premaloka 18/12/1988
Rev. Marambe Somaratana 31/12/1988
Rev. Angunakolapelasse Upali 07/01/1989
Rev. Kumbagoda Gunaloka Mihintale Temple 11/07/1987
Rev. Kotikawatte Saddhatissa 03/08/1989
Rev. Hemaloka Nandimithra Temple –Pallama 04/08/1989
Rev. W. Pangnatisa Athurugiriya Temple 13/08/1989
Rev. Soragune Pangnasara Rajamahaviharaya 20/08/1989
Rev. Kirawanagama Pangnarama 27/08/1989
Rev. Welltota Pangnadassi Kithalagamuwa Temple 30/08/1989
Rev. Pelpola Dharmapala Jayasumanaramaya 04/09/1989
Rev. Muditha Sri Sudharshanaramaya – Hiniduma 05/09/1989
Rev. Kahawa Wimalasiri Bodhirajaramaya 09/09/1989
Rev. Mahanuwara Dammarakkitha Bambarangala Temple 18/09/1989
Rev. Govunne Rathanajothi Mawelagama Rajamaha Viharaya 20/09/1989
Rev. Thiaranagama Rathanasara 29/09/1989
Rev. Thambugala Anandasiri 13/10/1989
Rev. Dikpitiye Angirasa Sri Keththarama Temple 05/10/1989
Rev. Kalutara Dharmarathana 12/10/1989
Rev. Wimalakeerthi Dangolla Temple – Horambawa 20/10/1989
Rev. Nikapitiye Siddhartha Deliwala Temple 30/10/1989
Rev. D. Gunawansa Mangalagama Pirivena – Molagoda 05/11/1989
Rev. Welipitiye Pangnatissa Viyaneliya Temple 29/11/1989
Rev. Bamunupotha Somarathana Medpitiya Temple 10/12/1989
Rev. W. Pangnananda Weulukannala Temple 11/12/1989
Rev. Ambewela Chandrajothi Kulubululanda Viharaya 12/12/1989
Rev. Rekawa Pangnasiddhi Ubhayaramaya Temple – Rekawa 16/12/1989

In 1987 and 1988 two Catholic priests were killed by JVP.

Name of Priest Place of incident Date

Fr. Michael Paul Rodrigo         Subaseth Gedara, Kataragama                                 11/10/1987

Fr. P. Lionel Jayasinghe         Lanka Deva Sabhawa – Tissamaharamaya    25/03/1988

Vandalism and sabotage by JVP

Destroyed

553 CTB buses                  15 CTB depots                 01 CTB workshop

113 Government vehicles   29 Private vehicles

Vandalised

16 Trains              12 Rail tracks                    24 Railway stations

680 Post offices     18 Postal vehicles            12 Telecommunication centres

01 CTO building   84 Key telephone lines

04 Paddy collecting centres and cultivation and milk collecting centres

73 Tea factories   38 Estate bungalows

Many   Estate vehicles, Tea leaf collecting centres

Corporations vandalised

(1)Timber Corporation depots             (2) Distilleries                           (3) Weaving centres,

(4) Building Materials Corporation       (5) Plywood Corporation          (6) Cashew Corporation,

(7) Fertiliser Corporation                      (8) Mining buildings                 (9) Government schools.

Sabotaged

132 Electric transformers                13 Pylons                         69 Power lines

02 Power stations                        25 Electric meters             09 Elec-sub stations

103 Agrarian service centres

Attacked

More than 40 Banks

21 Government office

294 Offices of Government agents

Private property damaged

107 Homes of service personnel    76 Houses of Police officers         Home Guards

20 Houses of civilians                  33 Private buildings

05 Sarvodaya Centres                             Homes of provincial council members,

Social centres and Trade union offices

Foreign construction projects and construction centres

Advertisements

0 Responses to “ටිල්වින්ගේ නඩය මැරූ හාමුදුරුවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව”  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

නිකං පුක දෙන්නැතුව පල ගොනා යන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )


අනවශ්‍ය දේවල්

  • 167,610 ක් බැළුවා

මරුවා වැහෙන දින

ජූලි 2010
බ්‍ර සි සෙ
« ජුනි   අගෝ. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

මිනී කාමරය

අළුත් මිනී

මරුවා සොයනා ලෝකය

Advertisements

%d bloggers like this: