13
ජූලි
10

පත්තර කාරයො ජනාධිපතිට ‘මහින්ද’ කිව්වට පත්තර මුදලාලිට ‘රංජිත් හාමු’ කියනවා.

https://i0.wp.com/www.badfrog.com/images/Cool_Frogs.jpg

https://i1.wp.com/animals.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/animals/images/primary/amazon-horned-frog.jpg

https://i2.wp.com/www.digitaljournal.com/img/8/9/9/i/4/2/9/o/TacFrogs.jpg

ලංකාදීප දිවයින Times ලක්බිම සහ අනෙකුත් පත්තර කාරයො ඉන්න ආයතන බඩු පොට් වීම ඒ පත්තර වල දාන්නේ නැත.

ගෑනුන් සෙට් කර ගන්න ඹ්නම ජරාවක් පත්තර කාරයො කරනවා.

ලංකාදීප දිවයින Times පත්තර කඩ වල පිම්පි රස්සාව කරන උනුත් ඉන්නවා.

ලංකාවේ තකතීරු ජනතාවගේ හිගන පෙම්වතා පත්තර කාරයො කීවාට උන්ට සාමාන්‍ය ම්නිස්සු පේන්න බෑ.

පත්තර කාරයො ගන්ජා බොනවා.

ඔනෑම දේශපාලකයෙකුගේ පස්ස පැත්ත හොදනවා.

පත්තර අයිතිකාර මුදලාලිගේ ඔනම පර වැඩක් කරනවා.

ලංකාවේ පත්තර කාරයො නුගත් ගම් බයියන්ය.

කොහොම හරි පවතින ආන්ඩුවකට තමන්ගේ ආත්මයම පාවාදීල බත් පාර්සල් ඉල්ලං කනවා.

පරන පත්තර කාරයන් ලියන දේවල් මාර දැනුම ඒවා තමයි සිංහල, පුදුමයි, මාරයි කියල හිතනවා.

ආචාර්ය මහාචාර්ය පත්තර කාරයින් ගේ ගොබ්බ දැනුම මේ ලෝකෙ තියෙන හොඳම ඒවා කියල හිතනවා.

සල්ලි කාරයො කුඩ්ඩො කසිප්පු කාරයො ගොන් නිලියන් තග්ස්ලා බේබද්දො වගේ උන් ගැන මාර වර්ණනා ලියනවා.

මේ රටේ තකතීරු ජනතාව ගොනාට අන්දනවා.

ලංකාවේ  සියළුම  සිංහල පත්තර  පඩංගු  වල ලියන එවුන් එකිනෙකා මරා ගන්නවා.

මාධ්ය නිදහස මාධ්ය නිදහස කියමින් කෑගහන්නේ මේ පත්තර කාර බයියන්ට ගානක් කපා ගන්න විතරයි.

නිදහස් මාධ්ය ව්‍යාපාරය කියන්නේ සුනන්ද බූරුවාගේ බඩු තිප්පපොලක්.

අරක්කු ටිකක් හරි කසිප්පු ටිකක් හරි බොන්න එන්න කිව්වම ටයි දාල ලොකු සපත්තු දාල පොරවල් වගේ හෝටල් වලට එන්නෙ. ඇවිල්ල හිඟන්නො වගේ බොන්නෙ.

මිනී මැරුම් හොරකම් ජරා වැඩ බඩු ගහපුවා ගැන ජරා කතා ලියන කුණු ලංකාදීප පත්තර කඩමාළු අපි සල්ලි දීල ගන්න ඕන.

පත්තර කාර බයියන්ට ගෑනු දුන්නොත් ඕනම බුරුවෙක් වෙනුවෙන් ලියනවා.

මේ රටේ පත්තර කාරයො අවුරුදු 50 ක් තිස්සේ මේ රටට කරපු කිසිම හොඳ දෙයක් නෑ.

දුක් විඳල ජීවත්වෙන මිනිස්සු ගැන ලියන එකම පත්තර කාරයෙක් වත් නෑ.

පත්තර කාරයො බිස්නස්වලට මරාගන්න එක පවත්නා ආන්ඩුවලින් කරනවා කියල පාරේ පිකට් කරනවා.

ලංකාවේ හිටපු සහ ඉන්න සියළුම ජනාධිපතිවරු නරකයි වැරදියි කියනවා  වගේම ජනාධිපතිට උපදෙස් ලියල පත්තර කඩමාළුවල දානවා.

පත්තර කාරයො ජනාධිපතිට ‘මහින්ද’ කිව්වට පත්තරය අයිතිකාර මුදලාලිට ‘රංජිත් හාමු’ කියනවා.

ජාත්‍යන්තර කුඩු කාරයෙක්ගේ උපාලි ආයතනය, රෙස්බුකි කාරයාගේ ලක්බිම, මසාජ් ක්ලිනික් ටයිම්ස් ලංකාවේ පත්තර කාරයෝ.

රට වලපල්ලට ගියත් පත්තර කාරයින්ට කන්න බොන්න ලැබෙනවා නම් ඇති.

මෙරට මාධ්‍ය නිදහස මුහුණ දී සිටින බරපතලම ප්‍රශ්ණය පත්තර කාරයින් ගේ පවුල් වල ඇති අවුල්.

දෙමලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් පත්තරවලට ලියන්නේ මෙලෝ හසරක් නැති අඩුම ගානේ දියුනු සංස්කෘතියක්වත් නැති සිල්ලර බිස්නස් දන්න තම්බි බයියො රැළක්.

රේස් බුකියක ඉන්න ගන්ජා බොන  ගඳ ගහන  පත්තර කාරයො ලියන ලක්බිම පත්තර කඩමාල්ල අපේ අළුත්ම විලාසිතාව කර ගන්නළු. (අනේ පල ගොබ්බයො යන්න…අපි නොදන්න රේස් බුකි)

පත්තර කාරයො කියන්නෙ මුදලාලිගෙන් පඩි අරන් පත්තරවලට කුලියට ලියන හිඟන බයියො.

ලංකාදීප දිවයින Times ලක්බිම සහ අනෙකුත් පත්තර කාරයො ඉන්න ආයතන බඩු පොට් වීම ඒ පත්තර වල දාන්නේ නැත.

ගෑනුන් සෙට් කර ගන්න ඹ්නම ජරාවක් පත්තර කාරයො කරනවා.

ලංකාදීප දිවයින Times පත්තර කඩ වල පිම්පි රස්සාව කරන උනුත් ඉන්නවා.

ලංකාවේ තකතීරු ජනතාවගේ හිගන පෙම්වතා පත්තර කාරයො කීවාට උන්ට සාමාන්‍ය ම්නිස්සු පේන්න බෑ.

පත්තර කාරයො ගන්ජා බොනවා.

ඔනෑම දේශපාලකයෙකුගේ පස්ස පැත්ත හොදනවා.

පත්තර අයිතිකාර මුදලාලිගේ ඔනම පර වැඩක් කරනවා.

ලංකාවේ පත්තර කාරයො නුගත් ගම් බයියන්ය.

කොහොම හරි පවතින ආන්ඩුවකට තමන්ගේ ආත්මයම පාවාදීල බත් පාර්සල් ඉල්ලං කනවා.

පරන පත්තර කාරයන් ලියන දේවල් මාර දැනුම ඒවා තමයි සිංහල, පුදුමයි, මාරයි කියල හිතනවා.

ආචාර්ය මහාචාර්ය පත්තර කාරයින් ගේ ගොබ්බ දැනුම මේ ලෝකෙ තියෙන හොඳම ඒවා කියල හිතනවා.

සල්ලි කාරයො කුඩ්ඩො කසිප්පු කාරයො ගොන් නිලියන් තග්ස්ලා බේබද්දො වගේ උන් ගැන මාර වර්ණනා ලියනවා.

මේ රටේ තකතීරු ජනතාව ගොනාට අන්දනවා.

ලංකාවේ  සියළුම  සිංහල පත්තර  පඩංගු  වල ලියන එවුන් එකිනෙකා මරා ගන්නවා.

මාධ්ය නිදහස මාධ්ය නිදහස කියමින් කෑගහන්නේ මේ පත්තර කාර බයියන්ට ගානක් කපා ගන්න විතරයි.

නිදහස් මාධ්ය ව්‍යාපාරය කියන්නේ සුනන්ද බූරුවාගේ බඩු තිප්පපොලක්.

අරක්කු ටිකක් හරි කසිප්පු ටිකක් හරි බොන්න එන්න කිව්වම ටයි දාල ලොකු සපත්තු දාල පොරවල් වගේ හෝටල් වලට එන්නෙ. ඇවිල්ල හිඟන්නො වගේ බොන්නෙ.

මිනී මැරුම් හොරකම් ජරා වැඩ බඩු ගහපුවා ගැන ජරා කතා ලියන කුණු ලංකාදීප පත්තර කඩමාළු අපි සල්ලි දීල ගන්න ඕන.

පත්තර කාර බයියන්ට ගෑනු දුන්නොත් ඕනම බුරුවෙක් වෙනුවෙන් ලියනවා.

මේ රටේ පත්තර කාරයො අවුරුදු 50 ක් තිස්සේ මේ රටට කරපු කිසිම හොඳ දෙයක් නෑ.

දුක් විඳල ජීවත්වෙන මිනිස්සු ගැන ලියන එකම පත්තර කාරයෙක් වත් නෑ.

පත්තර කාරයො බිස්නස්වලට මරාගන්න එක පවත්නා ආන්ඩුවලින් කරනවා කියල පාරේ පිකට් කරනවා.

ලංකාවේ හිටපු සහ ඉන්න සියළුම ජනාධිපතිවරු නරකයි වැරදියි කියනවා  වගේම ජනාධිපතිට උපදෙස් ලියල පත්තර කඩමාළුවල දානවා.

පත්තර කාරයො ජනාධිපතිට ‘මහින්ද’ කිව්වට පත්තරය අයිතිකාර මුදලාලිට ‘රංජිත් හාමු’ කියනවා.

ජාත්‍යන්තර කුඩු කාරයෙක්ගේ උපාලි ආයතනය, රෙස්බුකි කාරයාගේ ලක්බිම, මසාජ් ක්ලිනික් ටයිම්ස් ලංකාවේ පත්තර කාරයෝ.

රට වලපල්ලට ගියත් පත්තර කාරයින්ට කන්න බොන්න ලැබෙනවා නම් ඇති.

මෙරට මාධ්‍ය නිදහස මුහුණ දී සිටින බරපතලම ප්‍රශ්ණය පත්තර කාරයින් ගේ පවුල් වල ඇති අවුල්.

දෙමලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් පත්තරවලට ලියන්නේ මෙලෝ හසරක් නැති අඩුම ගානේ දියුනු සංස්කෘතියක්වත් නැති සිල්ලර බිස්නස් දන්න තම්බි බයියො රැළක්.

රේස් බුකියක ඉන්න ගන්ජා බොන  ගඳ ගහන  පත්තර කාරයො ලියන ලක්බිම පත්තර කඩමාල්ල අපේ අළුත්ම විලාසිතාව කර ගන්නළු. (අනේ පල ගොබ්බයො යන්න…අපි නොදන්න රේස් බුකි)

පත්තර කාරයො මුකියන්නෙ මුදලාලිගෙන් පඩි අරන් පත්තරවලට කුලියට ලියන හිඟන බයියො.

Advertisements

2 Responses to “පත්තර කාරයො ජනාධිපතිට ‘මහින්ද’ කිව්වට පත්තර මුදලාලිට ‘රංජිත් හාමු’ කියනවා.”


  1. 2010/07/13 දින 8:59 පෙ.ව. ට

    ඇත්ත කතාව මචන්! බොරු කෑගැහිල්ල නම් තියෙනවා ඔකුන්ගේ!

  2. 2010/07/13 දින 10:05 පෙ.ව. ට

    දිගටම ලියපන් මචං. ඔහොම ලිව්වමවත් මුන්ට දැනෙයිද කියලා බලන්ඩ.


නිකං පුක දෙන්නැතුව පල ගොනා යන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )


අනවශ්‍ය දේවල්

  • 167,610 ක් බැළුවා

මරුවා වැහෙන දින

ජූලි 2010
බ්‍ර සි සෙ
« ජුනි   අගෝ. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

මිනී කාමරය

අළුත් මිනී

මරුවා සොයනා ලෝකය

Advertisements

%d bloggers like this: